Risk Değerlendirmesi Nedir?

İşyerlerinde mevcut olan veya olma olasılığı bulunan, çalışanlara, işyerine ve çevresine zarar verebilecek niteliğe sahip tehlikelerin belirlenmesi ve bunlara karşı önlem alınması için yapılan çalışmalara Risk Değerlendirmesi denir. İş yerlerinde karşılaşılabilecek risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir çalışma olan risk değerlendirmesi, 6331 sayılı kanun gereğince en az 1 (bir) çalışanı bulunan (apartmanlar dahil) tüm işyerleri için yasal bir zorunluluktur.