FAQs

Frequently Asked Questions

İşyerlerinde meydana gelebilecek yangın, patlama, sel, deprem vb. gibi acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma, toplanma, tahliye, ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve yaşanması olası acil durumlar öncesinde hazırlanması gereken plandır.

İş Sağlığı ve Güvenliği; işyerlerindeki fiziki çevre faktörleri nedeniyle, işin yapılması sırasında çalışan personelin maruz kaldığı sağlık sorunları ve karşı karşıya oldukları mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Ek-1 İşyerinin hangi tehlike sınıfına ait olduğu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinden bulunabilir. İşyerinizin 23 haneli (minimum) olan SGK Sicil Numarasının en başından 2.3.4. ve 5. Haneleri “İş Kolu/Faaliyet Kodu/Tescil Kodu”olarak adlandırılır. Bu 4 haneli kod işyerinin esas faaliyetini belirtmektedir. Bu 4’lü kod İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde bulunduktan sonra, 4’lü iş kolu kodunun altında yazılmış faaliyetlerden yapılan işi en iyi tanımlayan kod seçilir. Seçilen kod 6’lı NACE kodunuz, karşısında yazan tehlike sınıfı da işyerinizin tehlike sınıfını belirtir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) 6331 sayılı kanun kapsamına giren işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca görevlendirilmiş kurumlardır.

İşyerlerinde mevcut olan veya olma olasılığı bulunan, çalışanlara, işyerine ve çevresine zarar verebilecek niteliğe sahip tehlikelerin belirlenmesi ve bunlara karşı önlem alınması için yapılan çalışmalara Risk Değerlendirmesi denir. İş yerlerinde karşılaşılabilecek risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir çalışma olan risk değerlendirmesi, 6331 sayılı kanun gereğince en az 1 (bir) çalışanı bulunan (apartmanlar dahil) tüm işyerleri için yasal bir zorunluluktur.