Acil Durum Eğitimi

ACİL DURUM EĞİTİMİ

Acil durum eğitimi ve tatbikatları Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; Arama, kurtarma ve tahliye, Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az 1’er çalışanı destek elemanı olarak görevlendirilmesi kanunen zorunludur. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmelidir. Mevzuata göre; işletmelerin Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli acil durum eğitimi ve tatbikatı  YETKİN KİŞİ YADA KURULUŞLAR tarafından senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını zorunlu kılmıştır.

Acil Durum Eğitimi

  • Acil Durum  Nedir? Acil durumların Çeşitleri, Acil durumun sebepleri
  • Acil durum  Ekipleri ve Görevleri
  • Acil Toplanma Alanları ve koordinasyonu
  • Cihazların Kullanılması, Bakmı, Kontrolü
  • Acil durumlar da Hareket Tarzı
  • Acil durum sırasında  ve Sonrası Yapılacaklar
  • Acil Eylem Planları