Mesleki Eğitim

MESLEKİ EĞİTİM

Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi de, yeterli oranda ve kalitede mesleki eğitimini tamamlamış personel ediniminde yaşanan sıkıntılardır. İşte bu sebeple mesleki eğitim aldırılmasına ve mesleki eğitimini tamamlamış personel çalıştırılması daha fazla önemsenmeye başlanmıştır. Mesleki eğitim temin etme zorunluluğunu taşıyan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan sektör ve işlerde, personelin yapacağı iş ile alakalı mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler kesinlikle çalıştırılamaz.

Mesleki Eğitim Sertifikası Alması Gereken Sektörler

6331 Sayılı İSG Kanunu’nun 17. Maddesinde belirtilen Mesleki Eğitim Sertifikası’ nın kimler tarafından alınacağını belirten Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelgeye ulaşmak için tıklayınız.