İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği; işyerlerindeki fiziki çevre faktörleri nedeniyle, işin yapılması sırasında çalışan personelin maruz kaldığı sağlık sorunları ve karşı karşıya oldukları mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır.